Skontaktuj się z nami

sekretariat: anna.rakowska@piwet.pulawy.pl

tel. (81) 889 31 20

fax. (81) 889 33 46

 

 

 

 

 

Zakład Chorób Świń

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57

24-100 Puławy

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Zakład Chorób Świń

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Realizowane projekty badawcze

Działalność statutowa

S/242

Zastosowanie analizy poubojowej zmian w płucach w ocenie sytuacji zdrowotnej stad świń

 

2016-2018

A. Dors

J. Żmudzki

E. Czyżewska-Dors

Z. Pejsak

 

S/243

Opracowanie i optymalizacja metod hodowli Mycoplasma hyopneumoniae oraz diagnostyki zakażeń tym patogenem z wykorzystaniem metod biologii molekularnej wraz z oceną sytuacji epizootycznej w Polsce

2016-2018

A. Dors

E. Czyżewska-Dors

M. Pomorska-Mól

Z. Pejsak

S/280

Wpływ chirurgicznej i immunologicznej kastracji knurków na

redukcję zapachu płciowego mięsa

2017-2018

ZFT/ZCHS

B. Woźniak

I. MatraszekŻuchowska

A. Jabłoński

K. Mitrowska

S. Witek

T. Błądek

A. Posyniak

 

S/288

Rola dzików w epidemiologii choroby Aujeszkyego, chlamydiozy oraz gorączki Q

2017-2018

ZCHS/ZCHB

A. Szczotka-Bochniarz

M.Szymańska-Czerwińska

Z.Pejsak

 

S/291

Znaczenie grypy świń w krajowej populacji trzody chlewnej w Polsce

2017-2018

A.Szczotka-Bochniarz

G.Woźniakowski

 

S/292

Aktualizacja oraz rozbudowa banku szczepów patogenów bakteryjnych trzody chlewnej wraz z optymalizacją metod ich izolacji.

 

2017-2019

A. Jabłoński

E. Czyżewska-Dors

A. Dors

M. Pomorska-Mól

K. Kwit

J. Żmudzki

 

S/295

Zastosowanie technologii MALDI-TOF do identyfikacji drobnoustrojów

2018-2020

ZAO/ZCHD/ZCHR/

ZCHS/ZHS/ZHZ/ZM

M. Olejnik

D. Wasyl

W. Kozdruń

A. Pękala

A. Jabłoński

E. Kukier

M. Łopatek

J. G. Rola

A. Hoszowski

W. Iwaniak

A. Kędrak-Jabłońska

M. Lipiec

 

S/297

Odpowiedź immunologiczna w zakażeniu wirusem zespołu rozrodczo-oddechowego świń na podstawie analizy transkryptomicznej

2018-2019

ZAO/ZCHS

A. Pluta

K. Podgórska

 

S/309

Wpływ długofalowego stosowania szczepień przeciw PRRS na sytuację zdrowotną oraz efekty produkcyjne stad zakażonych PRRSV i wybranymi czynnikami chorobotwórczymi

 

2017-2018

K. Stępniewska

K. Podgórska

S/ 325

Opracowanie i wdrożenie techniki NGS do badań metagenomicznych struktury populacji mikrobiomu przewodu pokarmowego zwierząt

 

2018-2018

ZM/ZCHS/ZCHD

M. Zając

D. Wasyl

A. Jabłoński

W. Kozdruń

 

S/269

Dzik jako sylwatyczny rezerwuar wirusa zapalenia wątroby typu E dla człowieka i innych gatunków zwierząt

 

2016-2018

ZWZS/ZCHS

A. Rzeżutka

A. Jabłoński

I. Kozyra

E. Bigoraj

 

 

Projekty badawcze NCN

 

G/111

Poszukiwanie biomarkerów umożliwiających wczesną ocenę rodzaju i stopnia nasilenia infekcji. Badania nad odpowiedzią ostrej fazy oraz patogenezą wybranych wirusowych, bakteryjnych i mieszanych zakażeń układu oddechowego u świń

2015-2018

M. Pomorska-Mól

K. Kwit

B. Frącek

A. Dors

E. Czyżewska-Dors

K. Podgórska

B. Małek

G/122

Konstrukcja rekombinowanego szczepu wirusa afrykańskiego

pomoru świń (ASFV) przy użyciu techniki CRISPR/Cas9 oraz

określenie jego właściwości biologicznych in vitro i na modelu

świń

 

2017-2020

G. Woźniakowski

A. Jabłoński

N. Mazur

G/125

Biomarkery mikotoksyn u trzody chlewnej.

2017-2021

ZFT/ZCHS

P. Jedziniak

K. Pietruszka

A. Tkaczyk

A. Jabłoński

 

G/126

Interakcje mikotoksyn i antybiotyków w układzie pokarmowym i immunologicznym świni – badania in-vitro

2017-2020

ZFT/ZCHS

P. Jedziniak

L. Radko

A. Gajda

K. Pietruszka

M. Pomorska-Mól

E. Stasiak

 

Program wieloletni PIB

 

W/234

Ocena rozprzestrzenienia zakażeń, dynamiki krążenia oraz zmienności wirusa zespołu rozrodczo – oddechowego świń (PRRSV)

2014-2018

K.Podgórska

Z. Pejsak

K. Stępniewska

K. Szymanek

B. Małek

J. Jężak

E. Piekutowska-Nóżka

D. Stępień

P. Zielińska

D. Pławska

 

W/216

Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie leptospirozy u świń, koni i bydła

2014-2018

A. Jabłoński

Z. Pejsak

J. Żmudzki

K. Stępniewska

S. Zębek

D. Borowska,

A. Grzesiak

A. Nowak

M. Dzierżak

E. Piekutowska-Nóżka

M. Antas

D. Stępień

H. Wójcik

 

W/227

Ocena występowania zakażeń wirusem klasycznego pomoru świń z uwzględnieniem bieżącej sytuacji epizootycznej tej choroby w Europie oraz ocena występowania zakażeń wirusem enzootycznej białaczki bydła (BLV) u zwierząt przeznaczonych do rozrodu

2014-2018

Z. Pejsak

J. Kuźmaik

M. Pomorska-Mól

M. Rola-Łuszczak

M. Materniak

K. Podgórska

B. Furtak

M. Smagacz

E. Piekutowska-Nóżka

P. Zielińska

B. Małek

K. Kus

S. Boreczek

J. Rodzik

D. Stępień

H. Wójcik

 

W/228

Badania i ocena występowania zakażeń wirusem afrykańskiego pomoru (ASF) świń w populacji świń

2014-2018

G. Woźniakowski

Z. Pejsak

M. Pomorska-Mól

K. Kwit

E. Kozak

M. Grzesiak

B. Frącek

D. Stępień

M. Łyjak

 

W/245

Oznaczanie oporności bakterii na substancje antybakteryjne w populacji świń

 

 

 

 

 

2014-2018

A. Jabłoński

Z. Pejsak

J. Żmudzki

K. Stępniewska

S. Zębek

D. Borowska

E. Czyżewska-Dors

A. Nowak

J. Jężak

E. Piekutowska-Nóżka

M. Grzesiak

D. Stępień

H. Wójcik

 

 

 

Program HORYZONT 2020

 

H/04/3.1

IMPART Improving phenotypic testing of AMR by development of sensitive screening assays for emerging resistances, and setting missing ECOFFs

 

2018-2022

ZM/ZCHR/ZCHS/ZHS

D. Wasyl

M. Zając

M. SKarżyńska

A. Pękala-Safińska

A. Jabłoński

E. Kukier

 

H/05

SWINOSTICS Swine diseases field diagnostics toolbox

2017-2021

G. Woźniakowski

Z. Pejsak

A. Szczotka-Bochniarz

M. Frant

 

European cooperation in the field scientific and technical research (COST Action)

 

CA 15116

Understanding and combating African Swine Fever in Europe (ASF-STOP)

 

2016-2020

ZCHS/ZCHD

Z. Pejsak

G. Woźniakowski

K. Śmietanka