Skontaktuj się z nami

sekretariat: anna.rakowska@piwet.pulawy.pl

tel. (81) 889 31 20

fax. (81) 889 33 46

 

 

 

 

 

Zakład Chorób Świń

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57

24-100 Puławy

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Zakład Chorób Świń

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

dr Katarzyna Podgórska

 

 

 • klasyczny pomór świń (OIE oraz Krajowe Laboratorium Referencyjne)
 • zespół rozrodczo-oddechowy świń - PRRS (OIE oraz Krajowe Laboratorium Referencyjne)
 • diagnostyka molekularna i serologiczna oraz epidemiologia klasycznego pomoru świń

 • diagnostyka molekularna i serologiczna oraz epidemiologia zespołu rozrodczo-oddechowego świń

 • ocena wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej w zakresie klasycznego pomoru świń i zespołu rozrodczo-oddechowego świń

dr Katarzyna Stępniewska

 

 • klasyczny pomór świń (OIE oraz Krajowe Laboratorium Referencyjne)
 • zespół rozrodczo-oddechowy świń - PRRS (OIE oraz Krajowe Laboratorium Referencyjne)
 • choroba Aujeszkyego (Krajowe Laboratorium Referencyjne)

dr Kinga Urbaniak

 

 • diagnostyka molekularna wykrywania materiału genetycznego wirusa grypy świń
 • izolacja i charakterystyka wirusologiczna i molekularna wirusów grypy świń
 • diagnostyka serologiczna grypy świń

dr hab. Jacek Żmudzki, profesor instytutu

Z-ca Kierownika Zakładu Chorób Świń

specjalizacja: choroby trzody chlewnej

 • Lawsonia intracellularis
 • Brachyspira hyodysenteriae
 • Salmonella spp.
 • Escherichia coli
 • Erysipelothrix rhusiopathiae
 • MRSA
 • lekowrażliwość
 • kontrola biopreparatów i preparatów diagnostycznych

dr Arkadiusz Dors

II Z-ca Kierownika Zakładu Chorób Świń

specjalizacja: choroby trzody chlewnej

 

 • epidemiologia, monitoring i czynniki ryzyka chorób świń
 • narzędzia z zakresu ochrony zdrowia i prewencji chorób świń
 • współpraca z terenowymi lekarzami weterynarii

dr Maciej Frant

 

 

 • diagnostyka molekularna i serologiczna afrykańskiego pomoru świń
 • epidemiologia afrykańskiego pomoru świń

dr Anna Szczotka-Bochniarz

 

Kierownik Zakładu Chorób Świń