Skontaktuj się z nami

sekretariat: anna.rakowska@piwet.pulawy.pl

tel. (81) 889 31 20

fax. (81) 889 33 46

 

 

 

 

 

Zakład Chorób Świń

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57

24-100 Puławy

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

 

Głównym zadaniem laboratorium jest prowadzenie badań naukowych w zakresie:

 • etiologii i zwalczania wirusowych i bakteryjnych chorób świń,
 • zastosowania metod biologii molekularnej w określaniu właściwości biologicznych drobnoustrojów patogennych dla świń,
 • zastosowanie metod biologii molekularnej w badaniach epidemiologicznych,
 • opracowywania technologii produkcji biopreparatów przeznaczonych dla świń,
 • oceny nieszkodliwości i wartości ochronnej biopreparatów i preparatów diagnostycznych rejestrowanych w Polsce a przeznaczonych dla świń.

 

Poza tym laboratorium ZCHS mocą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi "w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych" z dnia 18 kwietnia 2012 r. (Dz. U.2012, poz. 480) pełni funkcję krajowego laboratorium referencyjnego w zakresie:

 • klasycznego pomoru świń (CSF),
 • afrykańskiego pomoru świń (ASF),
 • choroby Aujeszkyego u świń (chA) ,
 • zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS),
 • leptospirozy.

 

Laboratorium pełni funkcję laboratorium referencyjnego O.I.E. ds. klasycznego pomoru świń oraz zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS).Zakres działania laboratorium obejmuje wykonywanie diagnostycznych, monitoringowych, potwierdzających i odwoławczych badań w kierunku bakteryjnych oraz wirusowych chorób świń a także produkcji autoszczepionek dla trzody chlewnej.

 

Ponadto ZCHS prowadzi działalność badawczą dotyczącą :

 • badań nad etiologią, patogenezą, rozpoznawaniem, profilaktyką swoistą i nieswoistą oraz zwalczaniem wirusowych i bakteryjnych chorób świń,
 • opracowywania, doskonalenia, walidacji i wdrażania do stosowania metod diagnostyki serologicznej, wirusologicznej, bakteriologicznej, molekularnej oraz patologicznej chorób zakaźnych świń,
 • wielokierunkowych badań zwierząt wolnożyjących jako rezerwuaru czynników patologicznych dla świń,
 • badań nad patogenami świń o potencjale zoonotycznym , istotnymi z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego,
 • badań nad funkcjonowaniem układu immunologicznego świń oraz oddziaływaniem czynników immunomodulujących na rodzaj i poziom odpowiedzi immunologicznej świń,
 • analizy biochemiczna krwi oraz płynów ustrojowych świń,
 • monitorowania krajowej populacji trzody chlewnej w zakresie zakażeń istotnych z epidemiologicznego i ekonomicznego punktu widzenia,
 • monitorowania oporności drobnoustrojów izolowanych od świń na powszechnie stosowane chemioterapeutyki,
 • badań przed rejestracyjnych oraz kontrola urzędowa leków, biopreparatów, produktów biobójczych i diagnostyków przeznaczonych dla trzody chlewnej,
 • przygotowywaniu urzędowych opinii i wytycznych laboratoryjnej diagnostyki chorób zakaźnych świń, we współpracy z organami administracji państwowej,
 • badań diagnostycznych świń w kierunku większości chorób zakaźnych trzody chlewnej,
 • produkcji biopreparatów oraz zestawów diagnostycznych przeznaczonych dla świń.

 

Laboratorium organizuje konferencje i szkolenia dla lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej oraz prywatnej praktyce weterynaryjnej.Laboratorium współpracuje z następującymi instytucjami krajowymi:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Główny Inspektorat Weterynarii
 • Wojewódzkie i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
 • Zakłady Higieny Weterynaryjnej
 • Wydziały Medycyny Weterynaryjnej
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
 • Instytut Zootechniki w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Szczeciński

 

Laboratorium utrzymuje kontakty naukowe z następującymi instytucjami zagranicznymi:

 • World Organisation for Animal Health (Office International des Épizooties . OIE), Paryż, Francja
 • National Animal Diseases Center w Ames, Iowa, USA
 • Iowa State University Ames, Iowa, USA
 • Nebraska State University, Lincoln, Nebraska, USA
 • Veterinary Laboratory Agency w Weybridge, Wielka Brytania
 • Uniwersytet w Gandawie (Ghent), Belgia
 • Uniwersytet w Madrycie, Hiszpania
 • CISA-INIA w Valdeolmos, Hiszpania
 • Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad, Holandia
 • Wyższa Szkoła Weterynaryjna w Hanowerze, Niemcy
 • Wyższa Szkoła Weterynaryjna w Alfort, Francja
 • Instytut Weterynaryjny w Kopenhadze, Dania
 • Instytut Wirusologiczny na Wyspie Riems (Insel Riems), Niemcy
 • Laboratorium Referencyjne ds. klasycznego pomoru świń Unii Europejskiej w Hanowerze, Niemcy
 • Laboratorium Referencyjne ds. choroby Aujeszkyego O.I.E. w Ploufragan, Francja
 • Veterinary Laboratories Agency: VLA Weybridge (UK), Wielka Brytania

 

Pracownicy laboratorium są członkami oraz zasiadają we władzach zagranicznych i krajowych instytucji i towarzystw naukowych:

 • Polska Akademia Nauk
 • Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
 • Krajowa Komisja ds. Specjalizacji lekarzy weterynarii
 • Światowe Towarzystwo Weterynarii specjalistów ds. chorób świń (International Pig
 • Veterinary Society)
 • Europejskie Towarzystwo Wirusologów Weterynaryjnych (European Veterinary Virology Society).
 • Europejskie Towarzystwo Patologów Weterynaryjnych (European Society of Veterinary Pathology).

 


 

Zakład Chorób Świń

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach